GDPR

 
 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
  

Možnosť odosielania žiadosti o potvrdenie spracovaní osobných údajov zákazníkovi. Následný záznam o uskutočnenie tohto potvrdenia v administrácii.

Automatický výpis údajov spracovanie osobných údajov a následné automatické alebo ručné odoslanie na email zákazníka po jeho predchádzajúcej žiadosti o tento
výpis uskutočnený z ponuky GDPR na stránke jeho účte po prihlásení.

Automatický alebo ručné vymazanie údajov osobných dát a následné automatické alebo ručné odoslanie potvrdenia na email zákazníka po jeho predchádzajúcej žiadosti o tento
výmaz uskutočnený z ponuky GDPR na stránke jeho účte po prihlásení.
 
Celé znenie tohto nariadenia: zde